<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Sanal Konaklar

Sanal Konak Örnekleri

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde isme dayalı veya IP’ye dayalı sanal konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.

top

Tek bir IP ile çok sayıda isme dayalı site

Bu örnekte, makinenizin tek bir IP adresine sahip olduğunu ve bu makineye mesela.dom ve faraza.dom şeklinde (DNS A kayıtları sayesinde) farklı isimlerle erişilebildiğini varsayalım.

Bilginize

Apache sunucusu üzerinde sanal konakları yapılandırmakla bu konak isimleri için sihirli bir şekilde DNS kayıtlarının da oluşturulmasını sağlamış olmazsınız. Bu isimler için ilgili DNS kayıtlarında sizin IP adresinize çözümlenen A kayıtlarının olması gerekir, yoksa sitenize kimse erişemez. Sitelere erişimi yerel olarak denemek isterseniz, bu girdileri hosts dosyanıza yazabilirsiniz. Fakat bu sadece sizin makinenizde çalışır. Yerel ağınızdaki her makinenin hosts dosyasına bu girdileri yazarak yerel ağdan erişimi bu yolla sağlayabilirsiniz ama dış ağdan gelecek ziyaretçileriniz için DNS kayıtlarınızın olması şarttır.

Sunucu yapılandırması

# Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım
Listen 80

# Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /siteler/mesela
ServerName mesela.dom

# Diğer yönergeler, burada ...

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /siteler/faraza
ServerName faraza.dom

# Diğer yönergeler, burada ...

</VirtualHost>

Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli) erişilebilir olmayacaktır. mesela.dom yapılandırma dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve öntanımlı veya baskın site olarak davranır. Yani, hiçbir ServerName yönergesi ile eşleşmeyen bir istek alındığında bu istek ilk VirtualHost yapılandırması ile karşılanır.

Bilginize

İsterseniz, * yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz. Ancak bu durumda bunu hem VirtualHost hem de NameVirtualHost için yapmalısınız:

NameVirtualHost 192.168.1.22

<VirtualHost 192.168.1.22>
# vs. ...

Bununla birlikte, IP adresinin önceden kestirilebilir olmadığı sistemlerde, örneğin, hizmet sağlayıcınıza çevirmeli ağ ile bağlanıyor ve onun rasgele atadığı bir IP adresi için bir devingen DNS çözümü kullanıyorsanız, IP adresi değil de * kullanmak daha çok işinize yarayacaktır. Yıldız imi her IP adresi ile eşleşeceğinden IP adresiniz değişse bile bu yapılandırmayı değiştirmeden kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki yapılandırmayı hemen hemen tüm isme dayalı sanal konaklar için kullanabilirsiniz. Bu yapılandırmanın çalışmayacağı tek durum, farklı içerikleri farklı IP adreslerinden sunma gereğiyle karşılaşmaktır.

top

IP adresleri farklı çok sayıda isme dayalı site

Bilginize

Burada açıklanan teknikler istendiği kadar çok IP adresine genişletilebilir.

Sunucunun iki IP adresi olsun. Birinden "ana sunucu" (192.168.1.2) diğerinden mesela.dom 192.168.2.2 hizmet versin. Bu arada başka sanal konakları da sunabilelim istiyoruz.

Sunucu yapılandırması

Listen 80

# Bu, 192.168.1.2 adresindeki "ana sunucu" olsun
ServerName sunucu.faraza.dom
DocumentRoot /siteler/anasunucu

# Burası da diğer adres için
NameVirtualHost 192.168.2.2

<VirtualHost 192.168.2.2>
DocumentRoot /siteler/mesela
ServerName mesela.dom

# Diğer yönergeler, burada ...

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.2.2>
DocumentRoot /siteler/falanca
ServerName falanca.dom

# Diğer yönergeler, burada ...

</VirtualHost>

192.168.2.2 adresinden gelmeyen tüm isteklere ana sunucu (sunucu.faraza.dom), 192.168.2.2 adresinden gelen sunucu ismi belirtmeyenler ile Host: başlığı belirtmeyenlere ise mesela.dom hizmet verecektir.

top

Aynı içeriği farklı IP adresleriyle sunmak (örn., dahili ve harici ağlara)

Sunucu makine iki IP adresine sahip olsun. Biri iç ağa (192.168.1.1) diğeri dış ağa (172.20.30.40) bakıyor olsun. sunucu.mesela.dom ismi dış ağda dış ağa bakan IP’ye, iç ağda ise iç ağa bakan IP’ye çözümleniyor olsun.

Bu durumda, sunucu hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı içerik, dolayısıyla aynı VirtualHost bölümü ile hizmet verebilir.

Sunucu yapılandırması

NameVirtualHost 192.168.1.1
NameVirtualHost 172.20.30.40

<VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/sunucu
ServerName sunucu.mesela.dom
ServerAlias sunucu
</VirtualHost>

Artık, hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı VirtualHost bölümünden hizmet sunulacaktır.

Bilginize:

İç ağdan istek yapan biri, tam nitelenmiş konak ismi sunucu.mesela.dom yerine makine ismini (sunucu) kullanabilir (ServerAlias sunucu satırına dikkat).

Ayrıca, yukarıdaki gibi iki ayrı IP adresi belirtmek yerine sadece * belirtmekle sunucunun tüm IP adreslerine yine aynı içerikle yanıt vereceğine dikkat ediniz.

top

Farklı portlarla farklı siteler

Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi varsayalım. NameVirtualHost yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz. NameVirtualHost isim:port tanımı yapmadan veya bunun yerine Listen kullanarak VirtualHost isim:port kullanmaya kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.

Sunucu yapılandırması

Listen 80
Listen 8080

NameVirtualHost 172.20.30.40:80
NameVirtualHost 172.20.30.40:8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
ServerName mesela.dom
DocumentRoot /siteler/mesela-80
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
ServerName mesela.dom
DocumentRoot /siteler/mesela-8080
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
ServerName faraza.dom
DocumentRoot /siteler/faraza-80
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
ServerName faraza.dom
DocumentRoot /siteler/faraza-8080
</VirtualHost>

top

IP’ye dayalı sanal konaklar

Sunucu makinenin, biri mesela.dom adından çözümlenen 172.20.30.40, diğeri faraza.dom adından çözümlenen 172.20.30.50 diye iki IP adresi olsun.

Sunucu yapılandırması

Listen 80

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/mesela
ServerName mesela.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50>
DocumentRoot /siteler/faraza
ServerName faraza.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost> yönergelerinde belirtilmeyen adreslerle yapılan isteklere (örneğin, localhost) sunucu genelindeki yapılandırma ile ana sunucu yanıt verecektir.

top

Hem IP’ye hem de porta dayalı sanal konaklar

Sunucu makinenin, biri mesela.dom adından çözümlenen 172.20.30.40, diğeri faraza.dom adından çözümlenen 172.20.30.50 diye iki IP adresi olsun ve iki konak da hem 80 hem de 8080 portlarında çalışsınlar istiyoruz.

Sunucu yapılandırması

Listen 172.20.30.40:80
Listen 172.20.30.40:8080
Listen 172.20.30.50:80
Listen 172.20.30.50:8080

<VirtualHost 172.20.30.40:80>
DocumentRoot /siteler/mesela-80
ServerName mesela.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40:8080>
DocumentRoot /siteler/mesela-8080
ServerName mesela.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:80>
DocumentRoot /siteler/faraza-80
ServerName faraza.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.50:8080>
DocumentRoot /siteler/faraza-8080
ServerName faraza.dom
</VirtualHost>

top

Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar

Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar çalışsın istersek...

Sunucu yapılandırması

Listen 80

NameVirtualHost 172.20.30.40

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/mesela
ServerName mesela.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/faraza
ServerName faraza.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/falanca
ServerName falanca.dom
</VirtualHost>

# IP-based
<VirtualHost 172.20.30.50>
DocumentRoot /siteler/filanca
ServerName filanca.dom
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.60>
DocumentRoot /siteler/fesmekan
ServerName fesmekan.dom
</VirtualHost>

top

Virtualhost ve mod_proxy’nin birlikte kullanımı

Bu örnekte bir arabirimi dışarıya bakan bir makinede, başka bir makinede çalışan bir sunucuya sanal konak olarak, bir vekil sunucu çalıştırmak istediğimizi varsayıyoruz. 192.168.111.2 IP adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun. Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan ProxyPreserveHost On yönergesini kullandık.

<VirtualHost *:*>
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://192.168.111.2/
ProxyPassReverse / http://192.168.111.2/
ServerName konak.mesela.dom
</VirtualHost>

top

_default_ sanal konakları

Tüm portlar için _default_

Bir IP adresi ve port belirtilmeyen veya hiçbir sanal konağın hiçbir adresi/portu ile eşleşmeyen istekleri yakalamak istersek...

Sunucu yapılandırması

<VirtualHost _default_:*>
DocumentRoot /siteler/default
</VirtualHost>

Bütün portlarla eşleşen böyle bir öntanımlı sanal konağın kullanımı hiçbir isteğin ana sunucuya gitmemesi sonucunu doğurur.

Bir öntanımlı sanal konak, asla, isme dayalı sanal konaklar için kullanılmış bir adrese/porta gönderilmiş bir isteğe hizmet sunmaz. Eğer istek bilinmeyen bir Host: başlığına sahipse veya hiç Host: başlığı içermiyorsa isteğe daima ilk (yapılandırma dosyasındaki ilk) isme dayalı sanal konak hizmet sunar.

Her isteği tek bir bilgilendirme sayfasına (veya betiğe) yönlendirmek isterseniz AliasMatch veya RewriteRule yönergesini kullanabilirsiniz.

Farklı portlardan _default_

Önceki yapılandırmaya ek olarak 80. portta ayrı bir _default_ sanal konağı kullanmak istersek...

Sunucu yapılandırması

<VirtualHost _default_:80>
DocumentRoot /siteler/default80
# ...
</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:*>
DocumentRoot /siteler/default
# ...
</VirtualHost>

80. porttan hizmet sunan _default_ sanal konağı IP adresi belirtilmeyen tüm istekleri yakalar, bunu yapabilmesi için yapılandırma dosyasında tüm portlara hizmet sunan benzerinden önce yer almalıdır. Bu durumda ana sunucu hiçbir isteğe yanıt vermeyecektir.

Tek portluk _default_

_default_ sanal konağının sadece 80. porttan hizmet sunmasını istersek...

Sunucu yapılandırması

<VirtualHost _default_:80>
DocumentRoot /siteler/default
...
</VirtualHost>

80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere _default_ sanal konağı, diğer portlardan gelen adres belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.

top

Bir isme dayalı sanal konağı bir IP’ye dayalı sanal konakla yansılamak

İsme dayalı sanal konak örneklerinin 2. sinde adı geçen falanca.dom bu örnekte kendi IP adresinden hizmet veriyor olsun. İsme dayalı sanal konağı eski IP adresiyle kaydetmiş vekiller ve isim sunucularından kaynaklanacak olası sorunlardan kaçınmak için yansılama sırasında sanal konağı hem eski hem de yeni IP adresiyle sunmamız lazım.

Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece VirtualHost yönergesine yeni IP adresini (192.168.2.2) eklemek olacak.

Sunucu yapılandırması

Listen 80
ServerName mesela.dom
DocumentRoot /siteler/mesela

<VirtualHost 192.168.1.2>

<VirtualHost 192.168.1.2 192.168.2.2>
DocumentRoot /siteler/falanca
ServerName falanca.dom
# ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.1.2>
DocumentRoot /siteler/faraza
ServerName faraza.dom
ServerAlias *.faraza.dom
# ...
</VirtualHost>

Böylece sanal konağa hem yeni (bir IP’ye dayalı sanal konak olarak) hem de eski adresinden (bir isme dayalı sanal konak olarak) erişilebilecektir.

top

ServerPath yönergesinin kullanımı

İsme dayalı iki sanal konağı olan bir sunucumuz olsun. Doğru sanal konağa erişebilmek için istemcinin doğru Host: başlığı göndermesi gerekir. Eski HTTP/1.0 istemcileri böyle bir başlık göndermedikleri için Apache istemcinin hangi sanal konağa erişmek istediğini bilemez (ve isteğe ilk sanal konaktan hizmet sunar). Daha iyi bir geriye uyumluluk sağlamak için isme dayalı sanal konağa bir önek bağlantısı içeren bir bilgilendirme sayfası sunmak üzere yeni bir sanal konak oluşturabiliriz.

Sunucu yapılandırması

NameVirtualHost 172.20.30.40

<VirtualHost 172.20.30.40>
# ilk sanal konak
DocumentRoot /siteler/baska
RewriteEngine On
RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html
# ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/baska/bir
ServerName bir.baska.tld
ServerPath /bir/
RewriteEngine On
RewriteRule ^(/bir/.*) /siteler/baska$1
# ...
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.30.40>
DocumentRoot /siteler/baska/iki
ServerName iki.baska.tld
ServerPath /iki/
RewriteEngine On
RewriteRule ^(/iki/.*) /siteler/baska$1
# ...
</VirtualHost>

ServerPath yönergesinden dolayı http://bir.baska.tld/bir/ şeklinde yapılan isteklere daima “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.

http://bir.baska.tld/ şeklinde yapılan isteklere ise istemcinin doğru Host: başlığı göndermesi şartıyla “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır. İstemci, bir Host: başlığı göndermediği takdirde ilk konaktan bir bilgilendirme sayfası alacaktır.

Yalnız buradaki bir tuhaflığa dikkat edin: Eğer istemci bir Host: başlığı göndermeden http://iki.baska.tld/bir/ şeklinde bir istek yaparsa bu isteğe de “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.

RewriteRule yönergesi, bir istemcinin, bir URL öneki belirtsin ya da belirtmesin doğru Host: başlığı gönderdiğinden emin olmak için kullanılmıştır.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr