<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Programlar

htdbm - DBM parola veritabanlarını yönetir

Mevcut Diller:  en  |  tr 

htdbm, mod_auth_dbm üzerinden HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını yönetmek için kullanılır. DBM dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için dbmmanage sayfasına bakınız.

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

htdbm [ -TVTtürü ] [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] [ -x ] parola-dosyası kullanıcı

htdbm -b [ -TVTtürü ] [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] parola-dosyası kullanıcı parola

htdbm -n [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] kullanıcı

htdbm -nb [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] kullanıcı parola

htdbm -v [ -TVTtürü ] [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] parola-dosyası kullanıcı

htdbm -vb [ -TVTtürü ] [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -t ] [ -v ] parola-dosyası kullanıcı parola

htdbm -x [ -TVTtürü ] [ -m | -d | -p | -s ] parola-dosyası kullanıcı

htdbm -l [ -TVTtürü ]

top

Seçenekler

-b
Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir. Parola komut satırında görünür olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir.
-c
parola-dosyası oluşturur. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek -n seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-n
Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir. parola-dosyası belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek -c seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-m
Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır.
-d
Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır. htdbm tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez.
-s
Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır.
-p
Düz metin parolalar kullanılır. htdbm tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir.
-l
Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart çıktıya gönderir.
-t
Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment" alanında saklanır.
-v
Kullanıcı adını ve parolasını doğrular. Program belirtilen parolanın geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar. Eğer parola geçersizse program hata kodu 3 ile çıkar.
-x
Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa silinir.
parola-dosyası
DBM dosyasının ismi. Genellikle, .db, .pag veya .dir eklentisi olmaksızın belirtilir. -c seçeneği ile birlikte verilmişse ve DBM dosyası mevcut değilse dosya oluşturulur, mevcutsa dosya güncellenir.
kullanıcı
parola-dosyası'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi. kullanıcı bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir.
parola
Şifrelenip DBM dosyasında saklanacak düz metin parola. Sadece -b seçeneği ile kullanılır.
-T VTtürü
DBM dosyasının türü; SDBM, GDBM, DB, veya "default" olabilir.
top

Hatalar

Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır. SDBM, NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley/Sleepycat DB 2/3/4 bunların başlıcalarıdır. Ne yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya biçimleri farklıdır. Bu bakımdan, dosyaismi dosyasında kullanılan dosya biçeminin htdbm tarafından kullanılanla aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız. htdbm hangi tür DBM dosyasına baktığını saptayacak yeterliliğe sahip değildir. Yanlış biçemli bir dosya belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır.

Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için file programı kullanılabilir.

top

Çıkış Durumu

htdbm, kullanıcı ismi ve parolasını DBM dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse 0, dosyalara erişirken bir sorun çıkmışsa 1, komut satırında bir sözdizimi hatası varsa 2, parola etkileşimli alınmış fakat girdi ile eşleşme sağlanamamışsa 3, işlem kesintiye uğramışsa 4, bir değer çok uzunsa 5 (kullanıcı, parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter içeriyorsa (Kısıtlamalar bölümüne bakınız) 6 ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse 7 değeriyle döner.

top

Örnekler

htdbm /usr/local/etc/apache/.htdbm-users jsmith

jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir. Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır. Dosya mevcut değilse htdbm beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar.

htdbm -c /home/doe/public_html/.htdbm jane

Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı jane için kaydı bir girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve htdbm bir ileti gösterip bir hata durumu ile çıkar.

htdbm -mb /usr/web/.htdbm-all jones Pwd4Steve

Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.

top

Güvenlik Değerlendirmeleri

htdbm tarafından yönetilen parola dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.

Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle -b seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını öneriyoruz.

top

Kısıtlamalar

Windows ve MPE platformlarında, htdbm ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz. 255 karakterden sonrası kırpılır.

htdbm tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.

Kullanıcı isimleri 255 bayttan uzun olamaz ve iki nokta imi (:) içeremez.

Mevcut Diller:  en  |  tr