<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Programlar

ab - Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

ab Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir kıyaslama aracıdır. Mevcut Apache kurulumunuzun görevini nasıl yerine getirdiği hakkında bir izlenim edinmeniz için tasarlanmıştır. Özellikle, Apache kurulumunuzun saniyede kaç isteği sunma yeteneğinde olduğunu gösterir.

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

ab [ -A yetkili-kullanıcı:parola ] [ -b tampon-boyu ] [ -c bağlantı-sayısı ] [ -C çerez-ismi=değer ] [ -d ] [ -e csv-dosyası ] [ -g gnuplot-dosyası ] [ -h ] [ -H özel-başlık ] [ -i ] [ -k ] [ -n istek-sayısı ] [ -p POST-dosyası ] [ -P vekil-yetkilisi:parola ] [ -q ] [ -s ] [ -S ] [ -t saniye ] [ -T içerik-türü ] [ -v ayrıntı-düzeyi] [ -V ] [ -w ] [ -x <table>-öznitelikleri ] [ -X vekil[:port] ] [ -y <tr>-öznitelikleri ] [ -z <td>-öznitelikleri ] [http://]konakadı[:port]/dizin

top

Seçenekler

-A yetkili-kullanıcı:parola
Sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamada kullanılmak üzere kanıt sağlar. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve sunucunun buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "401 kimlik doğrulaması gerekli" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.
-c bağlantı-sayısı
Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı. Aynı anda bir bağlantı öntanımlı değerdir.
-C çerez-ismi=değer
İsteğe bir Cookie: satırı ekler. Argüman olarak genellikle bir isim=değer çifti kullanılır. Bu çiftler birden fazla olabilir.
-d
"percentage served within XX [ms] table" iletisi gösterilmez. (Geriye uyumluluk için vardır).
-e csv-dosyası
Sunulan isteğin birim zamanda (milisaniye) ne kadarının (yüzde cinsinden) sunulduğunu gösteren virgül ayraçlı değerler (CSV) dosyası. Sonuçlar 'bobin haline' getirilmiş olduğundan doğal olarak 'gnuplot' dosyasından daha yararlıdır.
-g gnuplot-dosyası
Ölçülen değerler bir 'gnuplot' veya TSV (sekme ayraçlı değerler) dosyasına yazılır. Bu dosya, Gnuplot, IDL, Mathematica, Igor hatta Excel tarafından veri dosyası olarak kabul edilir. Veri sütunlarının başlıkları dosyanın ilk satırında bulunur.
-h
Kullanım bilgisi gösterir.
-H özel-başlık
İsteğe fazladan başlık ekler. özel-başlık, aralarında iki nokta imi bulunan bir isim-değer çifti olarak belirtilir. Örnek: "Accept-Encoding: zip/zop;8bit"
-i
GET istekleri yerine HEAD istekleri yapılır.
-k
HTTP KeepAlive (kalıcı bağlantı) özelliğini etkinleştirir, yani tek bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir. Özellik öntanımlı olarak kapalıdır.
-n istek-sayısı
Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı. Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek yapılır.
-p POST-dosyası
POST isteği ile ilgili verileri içeren dosya. Ayrıca -T seçeneğini de belirtmeyi unutmayın..
-P vekil-yetkilisi:parola
Vekil sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamasında kullanılacak kanıtları sağlar. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve vekilin buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "407 vekilde kimlik doğrulaması gerekiyor" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.
-q
İstek sayısı 150'den fazla olduğunda, ab her 100 veya %10 istekte bir, standart hataya bir işlenen istek sayacı çıktılar. -q seçeneği bu çıktının üretilmemesini sağlar.
-s
Derlendiği takdirde (ab -h bunu gösterir) http protokolü yerine SSL korumalı https protokolü kullanılır. Bu özellik henüz emekleme aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu bakımdan kullanımı önerilmez.
-S
Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan fazlası varsa ne ortalama değer ne standart sapma değeri ne de uyarı/hata iletileri gösterilir. Öntanımlı olarak, asgari/ortalama/azami değerler gösterilir. (Geriye uyumluluk).
-t saniye
Ölçümleme işleminin ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilir. Dahili olarak -n 50000 seçeneği uygulanır. Bunu belli bir süreye göre kıyaslama yapmak amacıyla kullanabilirsiniz. Öntanımlı olarak bir süre kısıtlaması yoktur.
-T içerik-türü
POST verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir.
-v ayrıntı-düzeyi
Çıktının ayrıntı düzeyi belirtilir. 4 ve üstü ile başlıklar hakkında bilgi, 3 ve üstü ile yanıt kodları (404, 200, vb.), 2 ve üstü ile ise uyarı ve bilgi iletileri gösterilir.
-V
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
-w
Sonuçları HTML tabloları olarak basar. Öntanımlı tablo, beyaz artalanlı ve iki sütunludur.
-x <table>-öznitelikleri
<table> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir. Belirtilen öznitelikler etiket içine <table buraya > biçeminde yerleştirilir.
-X vekil[:port]
İstekler için bir vekil sunucu kullanılır.
-y <tr>-öznitelikleri
<tr> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir.
-z <td>-öznitelikleri
<td> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir.
top

Börtü böcek

Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır. Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı argümanları ile birlikte basitçe çözümlenir, bu size can sıkıcı gelebilir.

HTTP/1.x protokolünü tamamen gerçeklemez; sadece yanıtların 'belli başlı' bazı biçimlerini kabul eder. Aksi takdirde, strstr(3) işlevinin yoğun kullanımı nedeniyle sunucu yerine ab'nin başarımını ölçerdiniz.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr