<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Modüller

Apache MPM prefork

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  tr 

Açıklama:Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur
Durum:MPM
Modül Betimleyici:mpm_prefork_module
Kaynak Dosyası:prefork.c

Özet

Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur. Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun diğerlerini etkilemez.

Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir. Yönergelerin en önemlisi MaxClients olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.

Yönergeler

Konular

Ayrıca bakınız:

top

Nasıl çalışır?

Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda sunucu sürecini yedekte tutmaya veya boşta bekletmeye çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.

Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl gerçekleştireceği StartServers, MinSpareServers, MaxSpareServers ve MaxClients yönergeleri ile düzenlenir. Apache kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez. Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin MaxClients değerini arttırmaları gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için başarım arttırma ipuçları belgesine bakınız.

Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.

MaxRequestsPerChild yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.

top

MaxSpareServers Yönergesi

Açıklama:Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı
Sözdizimi:MaxSpareServers sayı
Öntanımlı:MaxSpareServers 10
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:prefork

MaxSpareServers yönergesi boştaki çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer MaxSpareServers sayıda süreçten daha fazla boşta süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.

Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü bir fikirdir. Eğer bu değeri MinSpareServers değerinden daha küçük bir değere ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden MinSpareServers + 1 olarak değiştirecektir.

Ayrıca bakınız:

top

MinSpareServers Yönergesi

Açıklama:Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı
Sözdizimi:MinSpareServers sayı
Öntanımlı:MinSpareServers 5
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:prefork

MinSpareServers yönergesi boştaki çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer MinSpareServers sayıda süreçten daha az boşta süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.

Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü bir fikirdir.

Ayrıca bakınız:

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  tr