<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Modüller

Apache Modülü mod_logio

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:logio_module
Kaynak Dosyası:mod_logio.c

Özet

Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.

Bu modül mod_log_config modülünü gerektirir.

Yönergeler

Bu modül yönerge içermez.

Konular

Ayrıca bakınız:

top

Özel Günlük Biçemleri

İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu modül iki yeni biçem belirteci ekler:

Biçem Belirteci Açıklama
%...I İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz.
%...O Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.

Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:

Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:
"%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\" %I %O"

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr